باربری و اتوبار فردوس | 44337358

باربری و اتوبار فردوس

باربری و اتوبار کیهان بار 

با 20 سال سابقه و با داشتن کادری ماهر , انواع وسایل حمل و نقل , و استفاده از بارکش حرفه ی 

آماده حمل و نقل اثاثیه شما در داخل تهران و سراسر کشور می باشد.

 

      شماره تماس ما : 44337358