باربری و اتوبار منطقه 22 |86015348

باربری و اتوبار منطقه 22

باربری و اتوبار کیهان بار

باربری غرب تهران منطقه 22

در تمای شعب نام برده در منوی زیر آماده ارائه خدمات باربری و اتوبار به ساکنین عزیز غرب تهران می باشد .

باربری به همراه بیمه رایگان و هزینه باربری با توجه به نرخ تعیین شده توسط اتحادیه حساب می گردد.

مناطق عبارت اند از :

1.همت

2.زیبا دشت

3.شهرک دژبان

4.شهرک راه آهن                                 

5.دهکده المپیک

6.شهرک شهید باقری

7.شهرک صنعتی شریف

8.آزاد شهر-پیکان شهر

شماره تماس باربری کیهان: 86015348

 

زیر مجموعه ها