باربری و اتوبار دریانو 44717656

باربری و اتوبار دریانو

دفتر باربری و اتوبار کیهان بار تهران در دریانو

 درباره منطقه دریانو:

باربری و اتوبار کیهان بار با هدف رضایت شما مردم عزیز تهران در زمینه حمل و نقل مشغول به کار می باشد.

اتوبار و باربری کیهان بار دارای کارگران ورزیده و آماده می باشد.

باربری کیهان بار در منطقه سه 3 دریانو تهران.

اتوبار کیهان بار همچنین درارای خاورهای بزرگ جهت حمل و نقل و جابجایی وسایل شما می باشد.

شماره تماس دفتر دریانو:44717656